Personbil

De tekniker som visas under denna mapp är framtagna för personbil. Tekniker för tunga fordon presenteras i en annan mapp. Vi i Sverige har valt at ha ett grundkoncept för personbilslosstagning. Och utifrån vårt grundkoncept så finns det stora improvisationer vi kan göra. Detta är inte det ”rätta” sättet, utan ett grundkoncept. Under mappen alternativ tekniker hittar ni flera andra tekniker. Ju fler tekniker vi kan, desto större ”verktygslåda” har vi att plocka ur när vi behöver dem. Losstagning är sjukvård. Allt vi gör måste vara bra för den drabbade. Det ska också vara snabbt och säkert. Som med alla tekniker krävs träning för att bli duktig. Då varje olycka är unik måste vi utifrån våra kunskaper och färdigheter improvisera, anpassa oss samt överkomma de problem som uppkommer.

 

De olika bedömningarna som vi delar in de skadade i är:

Livsfarligt läge – Det kan vara att bilen brinner, att fordonet står illa till. Men det kan också vara ett tillstånd på den drabbade. Att den drabbade har andnings- och cirkulationsstopp. Det handlar om sekunder att få ut den drabbade så att återupplivning kan ske. Bedöm olycksplatsen utifrån tre aspekter:

  • Finns det någon risk för dig själv?
  • Finns det någon risk att olycksplatsen blir mer riskabel?
  • Finns det någon risk för de skadade?

Kritisk - Ofri eller hotad luftväg. Påverkad medvetandegrad, betydande yttre blödning eller misstänkt inre blödning. Den medicinskt ansvarige bedömer patientens tillstånd. Uttaget av den drabbade bör vara klart inom 5 min. Oavsett om den drabbade är fastklämd eller ej.

Ej kritisk/misstänkt spinalskada - Tidsåtgången är inte avgörande. Smärta i nacke eller rygg i vila eller rörelse. Deformitet i rygg eller nacke. Förlamning, svaghet, domning eller stickning i armar eller ben någon gång efter skadan. Mindre blödningar, enklare frakturer.

Oskadad/lindrigt skadad – Helt oskadad eller med lindriga/mindre skador.

# Title Download Description Size Hits Date added Date modified
Trafikverket rapport - eCall och tid till räddning vid trafikolycka Download
Open
889.50 kb 878 maj 23 2015 maj 23 2015