Avspärrning olycksplats

Avspärrning är något som räddningstjänsten och polisen gör vid trafikolyckor. Avspärrningen är juridisk och ska inte blandas ihop med ett buffertfordon som är till för at skydda olycksplatsen. En avspärrning ska inte vara längre än nödvändigt då det kan medföra stora kostnader för samhället. Normalt ansvarar och sköter polisen avspärrningen men när polis inte finns på olats så ansvarar räddningstjänsten för detta. LSO medger att så länge det är räddningsinsats har vi laglig rätt att spärra av.

 

Vilka lagar och förordningar i övrigt styr då en avspärrning?

Hur själva avspärrningen ska se ut står tydligt i Vägmärkesförordningen (2007:90 3 kap 21 §). Sedan bestämmer (VVFS 2007:305 15 kap 4) antalet olyckstält (Vägmärke X6).

Att all personal ska ha varselkläder/västar på sig när man utför arbete på väg är det väl ingen som missat (AFS 2001:3).
Vägverket tillsammans med Räddningsverket, Socialstyrelsen samt Arbetsmiljöverket har givit ut rekommendationer för hur varsekläderna bör se ut på olycksplatsen.