Bilbränder

Det brinner tusentals fordon i Sverige varje år. Skillnaden mellan äldre modeller och moderna är att mängden plast har ökat. Detta innebär att moderna bilar brinner häftigare än äldre.

Sedan stoppas det in magnesium- och aluminiumblandningar lite varstans i fordonen. När dessa brinner och vi släcker med vatten får vi en reaktion som är att likna vid en ”explosion”.

Det är en mängd tryckkärl i fordonen som detonerar. Krockkuddar, gasdämpare och däck exempelvis.

Sedan finns det fordon med kylmedel som kan vid brand utveckla den giftiga gasen karbonylfluorid.

Vidare har vi fordon med alternativa bränslen. Hur ska vi hantera dessa när de brinner? Ser det annorlunda ut? Finns det en explosionsrisk?

Så det är väldigt viktigt att vi bär skyddsutrustning i vid släckning av fordon.

# Title Download Description Size Hits Date added Date modified
Utredning - Bilbrand Download
Open
125.74 kb 232 dec 19 2013 dec 19 2013
Rapport - Brandforlopp elbil Download
Open
1.03 mb 189 dec 19 2013 dec 19 2013
Tidning - Ökad brandrisk vid trafikolyckor Download
Open
134.48 kb 159 dec 19 2013 dec 19 2013
Studie - Förstudie med anledning av döds-olyckor på grund av punkteringsspray Download
Open
102.34 kb 257 dec 19 2013 dec 19 2013
Tidning - Hidden Side of Vehicle Safety – Firematic Concerns of Hybrids & Electric Vehicles Download
Open
631.00 kb 233 dec 19 2013 dec 19 2013
Tidning - Theme - Fires in vehicles Download
Open
6.00 mb 461 dec 19 2013 dec 19 2013
Frankrike - Modell för inledande insats vid utvecklad fordonsbrand Download
Open
149.78 kb 142 dec 19 2013 dec 19 2013
Rapport - Hur släcker man en kompositbrand? Download
Open
6.96 mb 432 dec 19 2013 dec 19 2013
Risker med kolfiberlaminat vid brand Download
Open
10.95 mb 671 dec 19 2013 dec 19 2013
Honeywell säkerhetsdatablad - Solstice yf - Refrigerant R1234yf Download
Open
67.81 kb 279 sep 3 2014 sep 3 2014
AGA säkerhetsdatablad - 2,3,3,3 - Tetrafluoropropene R1234yf Download
Open
71.37 kb 211 sep 3 2014 sep 3 2014
Sveriges Fordonsverkstäders Förening om kylmedium R1234yf Download
Open
41.47 kb 714 sep 3 2014 sep 3 2014
Volkswagen & Mercedes om koldmedium R1234yf Download 108.01 kb 187 sep 3 2014 sep 3 2014
Köldmedium 1234 - GM utredning Download
Open
481.01 kb 176 feb 28 2016 feb 28 2016
Köldmedium 1234yf Download
Open
2.13 mb 362 feb 28 2016 feb 28 2016
Christopher Seeton Honeywell - Considerations for using HFO-1234yf in Electric and Hybrid Vehicles Download
Open
693.10 kb 87 feb 28 2016 feb 28 2016
Köldmedium 1234yf - Information Download
Open
777.59 kb 170 feb 28 2016 feb 28 2016
Köldmedium r1234yf - Försök Japan Download
Open
454.70 kb 343 feb 28 2016 feb 28 2016
HFO-1234yf - Honeywell Download
Open
1.44 mb 240 feb 28 2016 feb 28 2016
foir4285 Download
Open
565.80 kb 520 feb 27 2017 feb 27 2017