Föreläsning Skadeplats 2016

Göran Valentin från MSB leder diskussionerna kring vad räddningstjänsten måste tänka på avseende brand i en modern bil idag.
Hur påverkar olika driv­medel vårt sätt att släcka en bilbrand?
Vad händer med bilens pyrotekniska utrustning?
Hur ska vi förhålla oss till det nya köldmedlet R1234yf som finns i luftkonditioneringen i nya bilar?