Glashantering

Att hantera glas måste ske på ett tidigt och logiskt sätt. Detta innebär att du ska neutralisera det glas som kommer att vara i vägen under arbetet och inte skapa mer problem eller att det ska gå åt mer tid än nödvändigt.

Med problem menar jag exempelvis att skapa mer glasdamm eller splitter än det behövs. Ställ dig frågan, behöver jag ta sönder detta glas? Påverkar det arbetet?

Ha alltid den drabbade i åtanke när glas ska hanteras. Den drabbade har oftast inga skyddskläder mot glasdamm eller splitter. Undvik att ta i trasigt glas med dina handskar, det kommer att bli glas kvar på handskarna. Tänk alltid på at bära rätt skyddsutrustning vid glashantering.

# Title Download Description Size Hits Date added Date modified
Studie över sågning & klippning av laminerat glas vindruta Download
Open
1.43 mb 1367 dec 17 2014 dec 17 2014