Organisation

Den drabbade är den viktigaste personen vid en trafikolycka.

I syfte att vara effektiva och snabba så vill vi göra olyckan statisk och det gör vi genom att varje individ i räddningsteamet har en uppgift/roll. Det gör att vi får en snabb bedömning av de drabbade samt att inte olyckan ska förvärras efter vi kommit till platsen.

I dag kan räddningsteamet se väldigt olika ut. Men oavsett om vi rullar 1 + 4 eller 1 + 1 så försöker vi ha roller/uppgifterna kvar. Är vi dessutom fler än antalet roller så kan vi vara flera på samma roll, ex. två sjukvårdsansvariga inledningsvis. Är vi mindre i antalet så kan en person ha flera ansvarsområden. Rollerna är inte statiska utan kan förändras under insatsen.