Stabilisering

Ett fordon som det ska arbetas med i en losstagningssituation ska tillses att den är stabil. I huvudsak för den drabbades skull men också för räddningsteamet.

För den drabbade ska det vara stabilt i syfte att minska vibrationer/skakningar när räddningsteamet jobbar med fordonet. Detta i syfte att inte öka ev. smärtor för den drabbade eller för att undvika att förvärra ev. skador på den drabbade.

För räddningsteamet gäller det att tillse att fordonet inte rör sig så det kan skada någon i teamet. Dvs eventuellt klossa däcken. Målsättningen är att stabilisera säkerhetsburen på 4 punkter.

 

Stabilisering kan göras med en mängd olika utrustning. Olika typer av klossar/trappor eller olika typer av stöttor.