Standardrutiner och flödesscheman

Tiden från olycka till sjukhusbehandling är en avgörande faktor i många fall. När vi arbetar på en olycksplats så pratar vi om den ”gyllene timmen” eller den ”gyllene perioden”. Det ska inte tas bokstavligt på minuten men absolut vara med i tankarna.

Men det handlar inte bara om att vara snabb utan också om att behandla den drabbade så bra som möjligt. Oavsett om vi kommer från räddningstjänst, polis eller ambulans så ska vi göra allt vi kan för att korta vårdtiderna ute på olycksplats. Därför är det viktigt att vi tillsammans arbetar som ett räddningsteam.

Varje larm, olycksplats och patient är olika. Varje situation kräver flexibilitet och kunskap för att anpassa metod och teknik efter situationen. I grunden har vi ett flödesschema som är gjort för att förenkla tillvaron för räddningsteamet. Alla arbetar åt samma håll, efter samma metoder och med samma mål i sikte.

Under denna rubrik finns ett antal förslag på olika flödesscheman för svensk losstagningsmetodik. Det finns också et antal förslag på flödesscheman beroende på styrkesammansättning.