Sidokollision

Vid sidokollision är fortfarande viktigt att vi får tillträde till de drabbade. Målsättningen är att på samma sätt som vid en frontalkollision, trycka tillbaka energin där den kom ifrån.

Innan första klipp ska alltid det vi ska klippa i stabiliseras med bändare/cylinder eller motsvarande. Detta i syfte att inte föremålet/stolpen ska säcka ihop och klämma de drabbade mer. Hur bändare/cylindern ska sitta kan ibland vara svårt då det kan vara trångt och det kan vara svårt att hitta mothåll.

# Title Download Description Size Hits Date added Date modified
Sidokollision Download
Open
1.45 mb 876 dec 12 2014 dec 12 2014