Trefältsväg

En 2+1 väg är en vägtyp som har omväxlande en eller två körfält i en given riktning. Trafikverket försöker att mötesseparera dessa vägar i syfte att få ned antalet mötesolyckor. Det vanligaste mitträcket är vajerräcke. Idén om denna vägtyp med mitträcke tillkom i mitten på 1990 talet under lågkonjunkturen efter finanskrisen i Sverige, som ett billigt sätt att minska mötesolyckorna utan att bygga en riktig motorväg. Den första väg som byggdes om enligt denna princip var den motortrafikled som går norr om Gävle på E4. I början gjordes denna ombyggnad enbart på prov under ett år, men resultatet ansågs lyckat då antalet svåra olyckor minskade kraftigt på denna väg. Detta ledde till att fler vägar byggdes om. Efter några år började även ett antal normala landsvägar byggas om med denna lösning. De som kör utryckningsfordon anser också att avsnitten med enbart ett körfält kan skapa problem, eftersom omkörning i princip endast är möjlig om bilen som ska köras om kör ut delvis utanför vägkanten och stannar. Bilister vet ofta inte hur de ska göra när utryckningsfordon kommer bakifrån. En del bromsar in utan att ge tillräcklig plats för omkörning, andra håller hastighetsgränsen strikt medan vissa kör för fort för att ge ambulans friare väg vilket har resulterat i körkortsindragningar.

# Title Download Description Size Hits Date added Date modified
Studie - Motorcyklister som kolliderar med vajerräcken Download
Open
4.33 mb 527 dec 19 2013 dec 19 2013
Rapport - Crash barriers for motorcyclists Download
Open
8.05 mb 404 dec 19 2013 dec 19 2013
Vägräcken och risker för mc-förare vid påkörning i liten vinkel Download
Open
646.23 kb 394 dec 19 2013 dec 19 2013
Rapport - Utredning vägtrafikolycka Download
Open
708.68 kb 272 dec 19 2013 dec 19 2013
Dokumentation av påkörda föremål åren 1993-2007 Download
Open
915.84 kb 316 dec 19 2013 dec 19 2013
Rapport - Döden i vägtrafiken Download
Open
Dödsolyckor ur ett könsperspektiv Norrbottens län och Västerbottens län 1997 - 2006 1.46 mb 736 dec 19 2013 dec 19 2013
Utmärkning av personal och utrustning Download
Open
135.64 kb 1071 dec 19 2013 dec 19 2013
Infoblad - Utryckning på 2+1-vägar Download
Open
519.29 kb 1067 dec 19 2013 dec 19 2013
Handbok - Vägen fri efter olyckor Download
Open
Hur vi kan korta avstängningstiderna vid trafikolyckor? 1.09 mb 404 dec 19 2013 dec 19 2013
Handbok för arbete på väg - Vägverket & SKL Download
Open
2.65 mb 653 dec 19 2013 dec 19 2013