Vajerkapning TRAILER
Vajerkapning TRAILER
Praktiska fullskaleförsök med kapning av vajerräcken genomfördes på E18 sommaren 2018. Försöken gjordes för att skapa en bättre grund för de råd som tas fram om hur räddningstjänsten ska bete sig vid olyckor med vajerräcken. Råden kommer att ingå i kompletteringen av vägledningen ...