Utrustning

Dessa dokument är till för deltagare på kurser på MSB:s räddningsskola i Revinge. Utrustningen som beskrivs är den som bland annat finns att tillgå vid losstagningsutbildningen på skolan. Instruktionerna är skrivna för att deltagarna ska ha ett stöd i hur de ska handha utrustningen. Instruktionerna är inte skrivna i syfte att vara heltäckande. Vill man ha en heltäckande instruktion hänvisas till respektive företags hemsida.