Tunga fordon

Globalt sett utgör transportrelaterade masskadehändelser en betydande del av de stora skadehändelser och katastrofer som inträffar världen runt. Under senaste tjugoårsperioden har ett antal busskrascher med stort skadeutfall inträffat.

  • 1997, februari, Knivsta, frontalkollision mellan två bussar - 25 drabbade.
  • 1998, november, Fjärdhundra/Sala, singelkrasch/brand - 50 drabbade.
  • 2001, september, Indal - Sundsvall, kollision skolbuss - timmerbil, 42 drabbade, varav 6 omkom.
  • 2001, november, Robertsfors, singelkrasch, 34 drabbade.
  • 2002, februari, Mantorp, singelkrasch, 45 drabbade varav 1 omkom.
  • 2002, juni, Råneå, kollision mellan två bussar 17 drabbade, varav 2 omkom.
  • 2003, januari, Ängelsberg/Fagersta, singelkrasch, 49 drabbade, varav 6 omkom.
  • 2004, februari, Sälen, singelkrasch liggbuss, ett 20 tal drabbade varav 4 skadades svårt.
  • 2006, januari, Arboga, singelkrasch, 51 drabbade, varav 9 omkom.
  • 2007, februari, Uppsala, kollision mellan två bussar, 62 drabbade varav 6 omkom.

Liknande händelser har också inträffat i våra nordiska grannländer varav den hittills allvarligaste är kollisionen mellan en turistbuss och en långtradare i finska ödebygden kl 01.30 en marsnatt 2004. I denna krasch drabbades 38 personer, varav 23 omkom.

Vad gäller lastbilar så är dessa byggda för att transportera tungt gods, vilket innebär att i många fall är konstruktioner hårda samt har höga vikter. Mellan 2005-2007 inträffade totalt 231 trafikolyckor med tung lastbil involverad i dödsolyckor enligt Vägverket. 125 personer dödas årligen där tunga fordon varit inblandade. Flera av de dödade yrkesförarna var obältade och hade klämts till döds efter att ha fallit ur och hamnat under fordonet. Den vanligaste orsaken till olyckorna är att en personbil kommit över i fel körfält. Sedan kommer att cyklister och gångtrafikanter har hamnat i ”döda vinkeln”. Allt enligt Trygg-Hansa.

{youtube}P9WPC3Xvhx4{/youtube}