Buss

Man kan dela in bussar i tre olika kategorier. De byggs i stål, aluminium eller rostfritt. Rostfritt har börjat byggas på senare år så de vanligaste busstyperna idag är fortfarande stål och aluminiumkarosser. Att känna till vilken kaross bussen har kan spela roll när man ex. ska stabilisera eller genomföra ett s.k. dellyft om detta görs i takluckorna.

Bästa sättet är att utgå ifrån att takluckorna inte kan användas. På aluminiumkarodder är takluckorna inte stabila nog att stabilisera eller lyfta i. Vad gäller bussar byggda med en rostfri stomme kan våra verktyg ha problem att klippa av balkar. Då kan andra verktyg vara bättre, ex. cirkelsågen.

# Title Download Description Size Hits Date added Date modified
Buss på hjul Download
Open
3.97 mb 444 okt 21 2015 okt 21 2015
Buss på sidan Download
Open
5.82 mb 444 okt 21 2015 okt 21 2015
Buss på tak Download
Open
5.08 mb 353 okt 21 2015 okt 21 2015
Konstruktioner Ver 2 Download
Open
5.65 mb 543 okt 21 2015 okt 21 2015
Utrustning tung räddning Download
Open
2.58 mb 291 okt 21 2015 okt 21 2015
Uppstart Download
Open
9.04 mb 466 okt 21 2015 okt 21 2015