Buss

Man kan dela in bussar i tre olika kategorier. De byggs i stål, aluminium eller rostfritt. Rostfritt har börjat byggas på senare år så de vanligaste busstyperna idag är fortfarande stål och aluminiumkarosser. Att känna till vilken kaross bussen har kan spela roll när man ex. ska stabilisera eller genomföra ett s.k. dellyft om detta görs i takluckorna.

Bästa sättet är att utgå ifrån att takluckorna inte kan användas. På aluminiumkarodder är takluckorna inte stabila nog att stabilisera eller lyfta i. Vad gäller bussar byggda med en rostfri stomme kan våra verktyg ha problem att klippa av balkar. Då kan andra verktyg vara bättre, ex. cirkelsågen.

# Title Download Description Size Hits Date added Date modified
Buss på tak Download
Open
5.08 mb 760 okt 21 2015 okt 21 2015
Certifiering lyftkuddar högtrycks vetter Download
Open
8.05 mb 436 mar 16 2018 mar 16 2018
Certifiering lyftkuddar Paratech Download
Open
8.38 mb 226 mar 16 2018 mar 16 2018
Bussolyckor Konstruktioner ver 4 Download
Open
2.58 mb 358 sep 3 2018 sep 3 2018
Bussolyckor Utrustning ver 1 Download
Open
1.43 mb 96 sep 3 2018 sep 3 2018
Buss på hjul ver 1 Download
Open
1.83 mb 189 sep 3 2018 sep 3 2018
Bussolyckor Buss på sida ver 1 Download
Open
5.89 mb 315 sep 3 2018 sep 3 2018