Buss på hjulen

Vi försöker dela in bussolyckan i fyra skeden i syfte att försöka få grepp på olyckan och vad som kan göras i de olika skedena.

De fyra skedena är Säkra mot brand, Stabilisera, Entré till de drabbade och slutligen Evakuering. Efter detta kan man eventuellt också lägga in ett så kallat dellyft om detta skulle behövas.

Även en liten styrka kan uträtta mycket inledningsvis med bara enkel losstagningsutrustning.

Alla olyckor ser olika ut och en bedömning görs från gång till gång vilka åtgärder som behöver göras i de olika skedena. Då minskar också risken att man glömmer något.