Buss på tak

Det är inte ofta det händer men det finns fall där bussen har hamnat upp och ned som slutposition. I Sverige är Arbogaolyckan 2006 den mest kända fallet.

Problemen som kan uppstå är bland annat att taket kan kollapsa med de speciella klämskador som då kan uppstå. Svårighet att få access till de drabbade är ett annat problem.