Lastbil

Lastbilar är byggda för att transportera tungt gods, vilket innebär att i många fall är konstruktionerna hårda samt vikterna tunga. Mellan 2005-2007 inträffade totalt 231 trafikolyckor med tunga lastbilar involverade enligt Trafikverket. 125 personer dödas årligen i trafikolyckor där tunga fordon varit inblandade. Flera av de dödade yrkesförarna var obältade och hade klämts till döds efter att ha fallit ur och hamnat under fordonet. Den vanligaste orsaken till olyckorna är att en personbil kommit över i fel körfält. Den näst vanligaste orsaken är att cyklister och gångtrafikanter har hamnat i ”döda vinkeln”, (källa Trygg-Hansa).

# Title Download Description Size Hits Date added Date modified
Lastbil på tak Download
Open
2.25 mb 839 okt 21 2015 okt 21 2015
Lastbil på sida Download
Open
1.71 mb 786 okt 21 2015 okt 21 2015
Lastbil konstruktioner ver 5 Download
Open
3.51 mb 172 sep 3 2018 sep 3 2018
Lastbil på hjul ver 4 Download
Open
3.58 mb 186 sep 3 2018 sep 3 2018