Lastbil på sida

Den vanligaste singelolyckan med lastbil är där fordonet av okänd anledning går av vägen och välter. Det vanligaste scenariot är där föraren tar sig ur hytten själv. I vissa fall har föraren suttit kvar på plats och i vissa fall har föraren varit obältad och då landat i den nedre delen av hytten. Denne kan även vara fastklämd om någon kroppsdel kommit utanför sidorutan.

Access till den drabbade kan ske genom framruta, bakruta, taklucka eller dörr. Tänk på att dörren kan vara riktigt tung. Att ta i beaktning är att ev. last kan behöva stabiliseras innan man tar sig in till den drabbade.

Följ sedan flödesschema för lastbil på sida.