Lastbil på tak

Att en lastbil voltar och lägger sig på taket är inte en vanlig trafikolycka men det förekommer. Lasten är en sak som vi måste ta hänsyn till. Kanske måste vi stabilisera denna innan vi påbörjar någon typ av agerande.

Då det oftast rör sig om tunga vikter i dessa fordon så bör tungstöttor användas. Man kan också använda vinsch om man har det.

I vissa olyckor har taket tryckts ihop vilket innebär att det kan vara svårt att komma åt den drabbade som kanske hänger upp och ned i bältet.

Accesspunkter kan vara framrutan, sidorutor eller ev. bakruta. Kanske går det att öppna någon dörr. Skulle det vara en bränsleläckage så tänk också på att det brukar vara stor mängder.

Följ sedan anvisat flödesschema.