Stabilisering tung räddning

Att stabilisera ett tungt fordon kan kräva viss speciell utrustning. Det är inte alla räddningstjänster som har denna utrustning utan ofta finns det samlat någonstans i regionen där det också finns speciell kunskap i att hantera denna utrustning.

Här finns det utbildningsfilmer, materielpresentationer samt användningsdirektiv.