Konferensen Skadeplats 2013

Skadeplatskonferensen belyser och diskuterar olika aktiviteter inom skadeplatsarbetet som räddningstjänsten utövar vid räddningsinsats. Varje års konferens tar fokus på ett antal olika ämnesområden med beröring till skadeplatsarbete. Ämnesområdena presenteras genom teoretiska föreläsningar och praktiska förevisningar med en tydlig pedagogisk koppling.

Konferensen Skadeplats ska stärka diskussionen och debatten kring det skadeavhjälpande arbetet. Ny kunskap och delade erfarenheter gör det möjligt att utveckla nya tekniker och arbetsmetoder. Under denna rubrik samlar vi material/föreläsningar som är knutet till trafikolyckan.