Hurtigfrigjøring - Kättingmetoden - Konferensen Skadeplats 2010

Jan Einar Andersen från Norsk luftambulanse visar kättingmetoden vid trafikolycka.

Västra sörmlands räddningstjänstförbund assisterar.