Losstagning vid högenergikrock - Konferensen Skadeplats 2010

West Coast Rescue Team visar upp arbetet vid trafikolyckor med högenergivåld.

Insatsen startas med ett släpp av en ny Volvo.