Masskrocken på Tranarpsbron - Konferensen Skadeplats 2013

Hur hanterar man en olycka med 100 fordon fördelade på skilda körriktningar på en bro? Vad hade hänt om det inte var glashalt på bron? Vad hade hänt om en eller flera bilar fattat eld? Vad hade hänt om kondenserad gas varit inblandad i olyckan?

Svaren hoppas vi kunna ringa in tillsammans.

Föreläsare:
Jonas Hellsten - Helsingborgs brandförsvar

# Title Download Description Size Hits Date added Date modified
Avvikelseutredning trafikolyckan på Tranarpsbron Download
Open
398.82 kb 316 feb 4 2014 feb 4 2014
Faktablad trafikolyckan på Tranarpsbron Download
Open
541.40 kb 221 feb 4 2014 feb 4 2014
MSB - Olycksundersökning trafikolyckan på Tranarpsbron Download
Open
1.44 mb 422 feb 4 2014 feb 4 2014