Dokument TERC Sweden

Det övergripande uppdraget för Transportation Emergency Rescue Committe SWEDEN är att vara en källa för stöd och information avseende losstagning för personbil och tunga fordon för de som tillhandahåller räddningstjänst. Föreningen är ideell.

Ett syfte är att erbjuda räddningstjänsterna nationella och internationella losstagningstävlingar. Här finns tävlingsregler för svenska tävlingar samt de domarmallar som används i svenska tävlingar. Tanken är att de svenska tävlingarna ska utgå från metod och teknik som används vid MSB:s verksamhetsställen.

Domarmallar, tävlingsregler är godkända av WRO.

# Title Download Description Size Hits Date added Date modified
Bedömningsmall sjukvård Download
Open
834.98 kb 255 dec 28 2013 dec 28 2013
Domarmall sjukvård 1 Download
Open
50.72 kb 164 dec 28 2013 dec 28 2013
Domarmall sjukvård 2 Download
Open
10.19 kb 162 dec 28 2013 dec 28 2013
Domarmall sjukvård 3 Download
Open
10.49 kb 217 dec 28 2013 dec 28 2013
Domarmall sjukvård 4 Download
Open
10.98 kb 259 dec 28 2013 dec 28 2013
Domarmall sjukvård 5 Download
Open
11.74 kb 138 dec 28 2013 dec 28 2013
Domarmall sjukvård 6 Download
Open
11.79 kb 143 dec 28 2013 dec 28 2013
Tävlingregler TERC Sweden Download
Open
261.98 kb 174 dec 28 2013 dec 28 2013
Domarmall losstagare 1 Download
Open
52.43 kb 210 dec 28 2013 dec 28 2013
Domarmall losstagare 2 Download
Open
20.41 kb 172 dec 28 2013 dec 28 2013
Domarmall räddningsledare 1 Download
Open
50.18 kb 171 dec 28 2013 dec 28 2013
Domarmall räddningsledare 2 Download
Open
15.97 kb 159 dec 28 2013 dec 28 2013
Utrustningslista SM i losstagning Download
Open
1.02 mb 319 dec 28 2013 dec 28 2013