Dokument TERC Sweden

Det övergripande uppdraget för Transportation Emergency Rescue Committe SWEDEN är att vara en källa för stöd och information avseende losstagning för personbil och tunga fordon för de som tillhandahåller räddningstjänst. Föreningen är ideell.

Ett syfte är att erbjuda räddningstjänsterna nationella och internationella losstagningstävlingar. Här finns tävlingsregler för svenska tävlingar samt de domarmallar som används i svenska tävlingar. Tanken är att de svenska tävlingarna ska utgå från metod och teknik som används vid MSB:s verksamhetsställen.

Domarmallar, tävlingsregler är godkända av WRO.

# Title Download Description Size Hits Date added Date modified
Bedömningsmall sjukvård Download
Open
834.98 kb 369 dec 28 2013 dec 28 2013
Domarmall sjukvård 1 Download
Open
50.72 kb 205 dec 28 2013 dec 28 2013
Domarmall sjukvård 2 Download
Open
10.19 kb 189 dec 28 2013 dec 28 2013
Domarmall sjukvård 3 Download
Open
10.49 kb 244 dec 28 2013 dec 28 2013
Domarmall sjukvård 4 Download
Open
10.98 kb 525 dec 28 2013 dec 28 2013
Domarmall sjukvård 5 Download
Open
11.74 kb 165 dec 28 2013 dec 28 2013
Domarmall sjukvård 6 Download
Open
11.79 kb 166 dec 28 2013 dec 28 2013
Tävlingregler TERC Sweden Download
Open
261.98 kb 222 dec 28 2013 dec 28 2013
Domarmall losstagare 1 Download
Open
52.43 kb 246 dec 28 2013 dec 28 2013
Domarmall losstagare 2 Download
Open
20.41 kb 205 dec 28 2013 dec 28 2013
Domarmall räddningsledare 1 Download
Open
50.18 kb 208 dec 28 2013 dec 28 2013
Domarmall räddningsledare 2 Download
Open
15.97 kb 188 dec 28 2013 dec 28 2013
Utrustningslista SM i losstagning Download
Open
1.02 mb 437 dec 28 2013 dec 28 2013